At school: my friends and my teachers

Hello. I am Leo. I am 7. I am a sebastatsi. My school is very big. At school we study Armenian, English, Russian and Maths. I have got many friends. My teacher is the best. In my school we are singing, dancing, drawing and playing.

Հայոց լեզու

 Տրված արմատներով  եւ  ածանցներով նոր բառեր կազմիր

արմատներ՝  գլուխ, ընկեր,  լույս, խաղաղ,  գիր, քար, միտ, կույր, սև, ջուր
ածանցներ՝   ավոր, ություն, ական, եղեն, ք, իչ, անալ, ային

Գլխավոր, գլխային, ընկերարան, ընկերանալ, լուսավոր, լուսային, լուսեղեն, խաղաղություն, խաղաղանալ, գրավոր, գրություն, գրական, գիրք, գրիչ, քարանալ, մտավոր, միտք, կուրանալ, կուրություն, սևանալ, սևական, սևավոր, ջրեղեն, ջրային

Աշուն


Ծառեր, թփեր լեցուն միրգ,
Մառան տարան գիրկ ու գիրկ,
Աշուն սնավ։


Սաղարթ–սաղարթ սարսելով,
Ոսկի տերև դարսելով
Աշուն քնավ։


Տարափ ու բուք փչելով,
Վայուն–մայուն ճչելով՝
Աշուն ծնավ:

Բացատրություն

Բանաստեղությունն աշնան երեք փուլերի մասին է։ Առաջին փուլում աշունը մարդկանց բերք ու բարիք է տալիս։ Երկրորդ փուլում աշունը իր ոսկե տերևները թափում է և քնում։ Երրորդ փուլում ցրտում է և ձմեռն է գալիս։

Աղի և սև պղպեղի մենամարտը

Լինում է չի լինում մի աղի զորք։ Այդ զորքը մի քիչ վախկոտ էր, բայց պարտավոր էր կռվի գնալ պղպեղի զորքի դեմ։ Հենց մենամարտը սկսում է՝ մի պղպեղ ասում է.

—Մի րոպե, դուք թթուդրեքի անրաժեշտ պարագա եք ու այսօր թթուդրեք է, պետք է հաշտվել և մտնել տարայի մեջ։

Իմ սիրելի կենդանին

Բարև։ Ես այսօր կպատմեմ իմ սիրելի կենդանու մասին։ Իմ հայրիկը ինձ խոստացել է, որ, երբ մենք ստեփական տուն ունենանք նա ինձ կգնի այս նկարի շնիկից։ Իմ այս շունը ինձ թվում է թե ինձ շատ է սիրելու և նա շատ հարազատ է լինելու ինձ։

ՈՒԹԻ ԱՐԿԱԾՆԵՐԸ

Մի   անգամ  Հավասարը  հարձակվել  էր  Ութի  վրա։ Ութը  շատ  վախեցավ  ու  պու՛կ  փախչեց,  բայց  հետո  Հավասաարը   դուրս է գալիս Ութի դիմաց և բռնում նրան։  Այդ  ժամանակ  գալիս է երկրի պահպանիչ  բարի Բաժանումը  և Ութին և Հանումին մեջտեղից կիսում։