Posted in Uncategorized

Խմբավորիր տրված բառերը ըստ խոսքի մասերի (գոյական, ածական, թվական, դերանուն, բայ, մակբայ, ձայնարկություն, վերաբերական)

Ուժեղ, ես, շրջանցել, արագ, մեկ երրորդ, վարգել, քիչ-քիչ, միգուցե, քսաներորդ, արծաթե, արձանագրություն, ջա՜ն, հուզվել, լեռնային, երբեմն, մենք, կաշվե, գոնե, տիեզերք, վույ-վույ, գիշերել, միգուցե, երեքական, այդ, ծրագրավորում, է՛հ, վեց-վեց, հոդված, թեկուզ, զինվորական, հիմա

գոյական

արձանագրություն, տիեզերք, ծրագրավորում, հոդված, զինվորական

ածական

Ուժեղ, արծաթե, լեռնաին, երբեմն, կաշվե, գարշելի

թվական

մեկ երրորդ, քսաներորդ, երեքական, վեց-վեց

դերանուն

ես, մենք, այդ

բայ

շրջանցել, արագ, հուզվել

մակբայ

քիչ-քիչ, միգուցե, գոնե, թեկուզ

ձայնարկություն

ջա՜ն, վույ-վույ, է՛հ

վերաբերական

Posted in Հայոց լեզու

Խմբավորիր տրված բառերը ըստ խոսքի մասերի (գոյական, ածական, թվական, բայ, ձայնարկություն, վերաբերական

Լույս,  հաստատ,  մեքենա, խոսել, Անի, հե՜յ, ծաղկանոց, նվագել,  ինը, հրել,  կրակ, բարձրահարկ, Յուպիտեր,    հարյուր,  սունկ,  փնտրել, քսանութ,   երևի,  գոռալ,  երեսունհինգ, գեղեցիկ,    դաշնամուր,  հազար,  ուռա՜, բարձրանալ,  գունավոր

գոյական

լոիյս, մեքենա, անի, ծաղկանոց, կրակ, Յուպիտեր, սունկ, դաշնամուր

ածական

բարձրահասակ, գեղեցիկ, գունավոր

թվական

ինը, հարյուր, քսանութ, երեսունհինգ, հազար,  ուռա՜, բարձրանալ,  գունավոր

բայ

նվագել, հրել, փնտրել, գոռալ, բարձրանալ  գունավոր

խոսել,

ձայնարկություն

հե՜յ, երևի,   ուռա՜,

վերաբերական

հաստատ,  

Posted in Uncategorized

Անհատական ուսումնական պլան

ԱռարկաԺամաքանակ
Մայրենի4
Անգլերեն4
Ռուսերեն3
Մաթեմատիկա4
Բնագիտություն2
Հայրենագիտություն2
Երաժշտություն, պար2
Տեխնոլոգիա1
Ֆիսկուլտուրա3
Ընտրությամբ գործունեյություն3
Ընդամենը28

Առաջարկություններ.

  1. օտար լեզուներին հատկացնել ավելի շատ դասաժամեր
  2. օտար լեզուների(մասնավորապես ռուսերենի) դասաժամերը բաժանել 2 խմբի, ըստ երեխաների լեզվի իմացության աստիճանի։
  3. քչացնել նախագծերը
  4. վերանայել աշակերտների կարգապահական հարցերը կրթահամալիրի բոլոր մասնաճյուղերում
  5. Տնային աշխատանքը հանել
Posted in Uncategorized

Տրված բառաշարքից առանձնացնելով գոյականները՝ կազմի՛ր հոգնակի թիվը

բույն, վազել, պատուհան, սուտ, բևեռային, բարձ, ա՜խ, դպրոց, գրապահարան, ոտք, ընկնել, քար, երկար, դասավանդող, մի՞թե, չարանալ, ստվեր, կին, գլորվել, օ՜, կենդանի, չարախոս, հեղինակ, թռչուն, ո՛չ, ձուկ

բույն, պատուհան, բարձ, դպրոց, գրապահարան, ոտք, քար, դասավանդող, ստվեր, կին, կենդանի, հեղինակ, թռչուն, ձուկ

Posted in Հայոց լեզու

Տրված բառաշարքից առանձնացնելով գոյականները՝ կազմի՛ր հոգնակի թիվը

լուս, բաց, քայլել, ծառ, համբերել, մորեխ, հեռախոս, վարել,  լուսատտիկ, հաստատ, գդալ, դաշտ, կասկածել, պատյան, բույն, բածակ, սիրել, մարդ, մոտ, գիրք

ծառ-ծառեր, մորեխ-մորեխներ, հեռախոս-հեռախոսներ, լուսատտիկ-լուսատտիկներ, գդալ-գդալներ, դաշտ-դաշտեր, պատյան-պատյաներ, բույն-բույներ, մարդ-մարդիք, գիրք-գրքեր